Samenwerking

Zorgboerderij de Bonte Koe heeft een samenwerkingsovereenkomst met Driestroom. Driestroom ondersteunt mensen met een beperking in de regio’s Arnhem, Nijmegen en het Land van Maas en Waal. Driestroom gelooft in onbeperkt meedoen. Op je eigen niveau, in je eigen tempo. Onze cliënten doen zoveel mogelijk mee in de maatschappij. Met wonen, met leren en met werken. Onze begeleiding en ondersteuning zijn dan ook gericht op ontwikkeling. Driestroom weet dat persoonlijke groei bijdraagt aan alledaags geluk. De kinderopvang wordt aangeboden in samenwerking met gastouderbureau Klik.

De samenwerkingsovereenkomst tussen de Bonte Koe en Driestroom maakt het mogelijk om, met een AWBZ-indicatie begeleiding groep of op basis van pgb, een zinvolle dagbesteding te volgen op de Bonte Koe. Een jobcoach van het team Begeleid Werken van Driestroom bekijkt, in nauw overleg met de boer, welke ondersteuning de deelnemer tijdens het werk krijgt én waar de hulpvraag en mogelijkheden van de deelnemer liggen. Werken op de zorgboerderij kan vooralsnog op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag vrijdag en zaterdag. In overleg met de boer bespreken we graag wat er mogelijk is. Maak je je zorgen over het vervoer? Driestroom wil graag meedenken en jou helpen zoeken naar een oplossing. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn om te werken op de Bonte Koe?

Kijk dan op de website www.driestroom.nl of neem contact op met ons Driestroomloket: 0481 – 375555.

Onze begeleiding en ondersteuning
is gericht op ontwikkeling en persoonlijke groei.

 
Contactgegevens

Zorgboerderij de Bonte Koe
Knoppersweg 12c
6668 AT Randwijk
info@debontekoe.nu
tel. 0488 – 44 33 30